برنامه های فرهنگی حلقه های صالحین پایگاه شهید جعفری مسجدجامع امام حسن مجتبی (علیه السلام)به شرح ذیل می باشد:

*دوشنبه ها:
1-هیئت هفتگی نوجوانان حضرت مسلم بن عقیل(بعداز نماز عشاء در پایگاه شهید جعفر ی)
2-برگزاری حلقه های جوانان(بعداز نماز عشاء در مسجد)

چهارشنبه ها:
3-برگزاری حلقه های نوجوانان(بعداز نماز عشاء در مسجد)
4-شامگاه قرآنی وجلسه ی سخنرانی بصیرتی جوانان(ساعت21 در مسجد)

پنجشنبه ها:
اردوهای زیارتی و تفریحی به صورت ماهانه(با اعلام قبلی و رضایت نامه کتبی اولیاء متربیان نوجوان)

جمعه ها:
شرکت داوطلبانه در دعای ندبه،نمازجمعه و...