هر هفته جمعه ها ساعت 7:30 دعای ندبه در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار میشود: در اینجا تصاویر از دعای ندبه های هفته های گذشته را میبینیم:

در مراسم دعای ندبه پیش در سخنرانی مهدوی مطرح شد:

1.اشاره به نفوذ وقدرت سپاه قدس وسردار سلیمانی
2.معنای عبارت'این قاصم شوکه المعتدین'
3.تقوا عامل قدرت ونیروی فوق العاده یاران امام زمان دردوران غیبت