حلقه های صالحین مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع) امروز (چهارشنبه_1394/10/07_) بعد از نماز مغرب و اعشاءبرگزار خواهد شد.


-شامگاه قرآنی وجلسه ی سخنرانی بصیرتی جوانان
(چهارشنبه ها ساعت21 )در مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع)برگزار میشود.


تصویری از شامگاه قرآنی در هفته های گذشته را میبینیم: